Stefan Wincenty Frelichowski

1913-1945 | Patron polskich harcerzy | Harcerz-Kapłan-Męczennik

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski pochodził z regionu Kujawsko-Pomorskiego w północnej Polsce. Urodził się w Chełmży, gdzie był harcerzem. Jako ksiądz pracował w Toruniu (tu znajduje się jego sanktuarium). Zmarł w obozie koncentracyjnym Dachau podczas II wojny światowej. Beatyfikowany w 1999 roku.

Co można powiedzieć o druhu Wicku? Na pewno to, że jest synonimem miłości, ciepła i wielkiej odwagi. Urodzony w Chełmży Stefan Wincenty Frelichowski – niebywale oddany Bogu. Już jako dziecko był ministrantem, później wstąpił do męskiego Pelplińskiego Gimnazjum Humanistycznego w Chełmży, a po zdaniu matury udał się do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Na początku swojej kapłańskiej drogi był kapelanem oraz sekretarzem biskupa chełmińskiego. Następnie posługiwał jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu (to tutaj znajduje się jego sanktuarium)

Swoje miejsce na Ziemi znalazł również w harcerstwie – to właśnie to pokochał całym swoim sercem. W 1927 roku wstąpił do 2 Pomorskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Chełmży, gdzie złożył przyrzeczenie. Był drużynowym, instruktorem oraz kapelanem ZHP. Miał niebywały wpływ na młodzież. Dziś uznawany jest za patrona polskich harcerzy. 

Jego życie jednak nie było takie, na jakie zasługiwał. W związku z sytuacją panującą w kraju był aresztowany oraz więziony w obozach koncentracyjnych. Znajdował się m.in. w obozach Stutthof, Sachsenhausen i Dachau. To właśnie w tym ostatnim wspierał zarażonych podczas epidemii tyfusu. Zdołał przekonać do pomocy również 37 innych kapłanów. Niestety, przez to sam się zaraził. O jego wyjątkowości może świadczyć również fakt, że pomimo panujących zakazów, to właśnie jego ciało przed kremacją, zostało ukazane innym więźniom w udekorowanej trumnie.

A to tylko mała część jego dokonań. Jest dla nas wzorem po dziś dzień. Jest jednym z ideałów, do których chcemy dążyć.

Copyright © 2023 Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
Administrator: Zespół Komunikacji i Promocji Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej

Polityka Prywatności